Ottó egy ruhákkal teli zsákot pakol be az egyik majorházba. A házat traktor segítségével viszik fel a hegyre. ( 2012 ) Otto packing a sack full of clothes to one of the shack ( 2012 ) Szép Ottó pásztorfiú Erdélyben ( Románia ) egy kis faluban, Alsósófalván Szüleivel és testvéreivel minden tavasszal a falu körüli hegyek egyikén felépített esztenára (ideiglenes szálláshely) költözik ki, hogy egészen a tél beálltáig ott éljék mindennapjaikat, a faluban rájuk bízott több száz juhval és kecskével.Ottó ebbe nőtt bele. Az esztenáról naponta járt le gyalog a majdnem 10 km-re lévő iskolába, tanítás után pedig sietett vissza, hogy segítsen a napi feladatokban. Kisgyerekként leginkább a vízhordás és a kenyér beszerzése volt rábízva, de néha már ekkor is segített a szüleinek a fejésben. Ottó 13-14 évesen már állatokat hajtott a legelőre.Az esztenán nincs áram, vízet is csak a környező források adnak, így a család nagyon szerény körülmények között él. Azt mondják, a tavaszi és nyári hónapok könnyebbek, az állatok is termékenyebbek, több tejet adnak, de a hideg, csípős ősz beköszöntével a napi feladatok mind nehezebbé válnak, és az esztenán töltött fagyos éjszakák is egyre elviselhetetlenebbek. Ottó és testvérei ekkor már a faluban lévő kis házukban töltik az éjszakát, de a szülők egy faládában (kaliba) kénytelen az állatok mellett aludni. Bár ilyenkor már ők is jóval közelebb húzódnak a faluhoz.A szegényes körülmények és az időjárás mellett egyre nagyobb problémát jelent az évről évre növekvő medveállomány is. A vadállatok nemcsak Ottóék, hanem más környékbeli pásztorok állataira is rátámadnak, súlyos károkat okozva.Ottó idén lett 18 éves. Az általános iskola befejezése után nem tanult tovább. Pásztoridényben szüleinek segít, a téli hónapokban pedig más gazdákhoz szegődik el dolgozni. Bár az egész életét az állatok mellett töltötte, azt tervezi, hogy felhagy a pásztorkodóssal. A jövőben lovakat szeretne tartani és földet művelni. Ottó Szép is a shepherd in a Transylvanian (Romanian) village called Ocna de Jos. Every spring Otto moves with his parents and siblings to an “esztena” (a temporary accommodation) on one of the mountains around the village. Until the beginning of winter they live here with hundreds of sheep and goats which they got from the village and are responsible for. Otto was raised like this from the esztena he went on foot down to school which was almost 10km away and rushed back after it so that he could help with the daily to-dos. As a little child he was mostly in charge of bringing water and getting bread but sometimes even in these times he helped his parents with milking. Otto was already herding animals to the meadow. There is no electricity at the eszterna, even water is only from the nearby springs, therefore the family lives under modest circumstances. They say spring and summer months are easier, animals are more fertile, give more milk, however, as the cold and chilly fall comes, the everyday work is becoming harder and the nights spent at the eszterna less and less bearable. At this time, Ottó and his siblings are spending the night in their small house in the village but the parents still have to sleep by the animals in a wooden box called “kaliba” though now already much closer to the village. Besides the poor circumstances and the weather, the (year-by-year) growing number of bears also counts as a bigger and bigger problem. Wild animals attack not only the animals of Ottó’s family but other shepherd’s too causing a lot of damage. This year ottó turned 18. After finishing elementary school he did not continued his studies. In theshepherd season he helps his parent, while during winter months he goes to other farmers to work. Although he spent his whole life beside animals, he is planning to give up shepherding. In the future he would like to keep a horse and have some fields.
       
     
 Alsósófalvi gazdák segítenek építeni a juhoknak a kosarat ( A kosárban töltik az éjszakát a jószágok ) (2012 ) Farmers from Ocna de Jos helping to build a corral for the sheep. (the animals spend are spending the the night in the basket) ( 2012 )
       
     
 Épül a majorház. ( 2012 ) The “majorház” under construction ( 2012 )
       
     
 A faluból az egyik patakon keresztűl visz az út az esztenra. Ottó szülei már több mint 25 éve pásztorok. ( 2012 ) From the village the way leads across one of the creeds to the “ esztena “ ( 2012 )
       
     
 Készül a reggeli kávé. ( 2012 ) Morning coffee is being made. ( 2012 )
       
     
 Ottót születése után a szülei már hozták fel a majorházhoz. A pásztor életbe nőtt fel. ( 2012 )  After being born, Otto was already brought up to the “majorház”. The shepherd was raised into this. ( 2012 )
       
     
 Esti fürdés egy lavor vízben. A család nagyon szerény körülmények között él. Áram és fűtés nincs a hegyen és a vizet is csak a környező források adják. ( 2012 ) Evening bath in a basin of water. The family is living under very porr circumstances. There is no electricity or heating on the mountain, even water is provided by the nearby springs. ( 2012 )
       
     
 Úton az iskolába. Ottónak sokszor naponta több mint 10 km-t kellett gyalog megtennie, amig beért a faluba az iskolába. ( 2012 ) On his way to school. Otto often had to walk more than 10kms on a daily basis until he got to the school in the village. ( 2012 )
       
     
 Az általános iskola elvégzése után már nem tanult tovább. ( 2012 ) After finishing elementary school, he did not continued his studies. ( 2012 )
       
     
 Enikő ( Ottó édesanyja ) mossa a ruhákat. ( 2012 ) Enikő, (Otto’s mother) washing clothes. ( 2012 )
       
     
 Ebéd egy augusztusi napon. ( 2012 ) Lunch on an August day. ( 2012 )
       
     
 Enikő sajtot és ordát készít, ezeket viszont többnyire a falu gazdái kapják meg. ( 2013 ) Enikő making cheese and “orda” (diary product), however, the majority of these goes to the village farmers. ( 2013 )
       
     
 Körömvágás ( 2012 ) Nail cutting. ( 2012 )
       
     
 Ottó első szamara Károly volt, amit a konfirmáláskor összegyűjött pénzből vett. Egy évvel később a szamarat eladta. ( 2015 ) Otto’s first donkey was called Karoly, which he bought on the money fromconfirmation. A year later he sold the donkey. ( 2015 )
       
     
 Nyáj a reggeli ködben. Ha meleg van, ha esik, ha fúj, a nyájat mindig hajtani kell ( 2015 ) Herd in the morning fog. No matter what is the weather like, hot, rainy, wind-blowing, the animals have to be herded. ( 2015 )
       
     
 Enikő a majorházból nézi az elvonuló vihart. ( 2018 ) Enikő watching the storm pass by from the majorház. ( 2018 )
       
     
 Ottó a juhokkal ( 2015 ) Otto with sheeps ( 2015 )
       
     
 Esti vacsora. A hideg beálltával a család a faluhoz közelebb költözik, ilyenkor már Ottó és testvérei a faluban lévő házban töltik az éjszakát. A szülök viszont kint maradnak éjszakára az állatok mellett. ( 2016 ) Evening dinner. After the cold weather comes, the family gets closer to the village. In these times Otto and his siblings are spending the night in the village house. However, the parents stay out beside the animals. ( 2016 )
       
     
 Karácsony otthon a faluban. A pásztor idény a tavasz beköszöntével Szent Miklós napjáig tart, vagy az első komolyabb havazásig. ( 2016 ) Christmas at home in the village. Sheperding season lasts from the beginning of spring until St. Michael’s day or the first significant snowing. ( 2016 )
       
     
 Kilátás az esztenáról. ( 2012 )  View from the “esztena” ( 2012 )
       
     
 A tavaszi és nyári hónapokban naponta háromszor szoktak fejni. Az ősz beálltával ez ,már csak napi kettőre csökken, majd teljesen elmarad. ( 2016 ) On spring and summer days they milk the animals three times a day. When autumn comes it reduces to two times and later it is missed. ( 2016 )
       
     
 Legelő kecske ( 2018 ) Grazing goat ( 2018 )
       
     
 Ottó a mai napig a szüleinek segít a pásztorkodásban. Amig iskolába járt a feladatai közé leginkább csak a vízhordás tartozott, illetve a faluba járt kenyérért. 12-13 évesen viszont már ő is több száz juhot hajtott a legelőkre. ( 2016 ) Until these days Otto helps his parents in shepherding. Until he went to school his tasks were mainly bringing water and going to the village for bread. At the age of 12-13, however, he already herded hundreds of sheep to the meadow. ( 2016 )
       
     
 Ottó ( 2018 )
       
     
 Miután a család visszaköltözik a faluba Ottó más gazdákhoz szegődik el dolgozni. ( 2018 ) After the family moves back to the village, Otto goes to other farmers to work. ( 2018 )
       
     
 Az egyik megkötött pásztorkutya egy téli reggelen. Nappal a kutyák is együtt hajtják a juhokat a gazdáikkal, viszont éjszakára meg kell kötni őket, mert különben megszöknek. ( 2018 ) One of the shepherd dogs tied on a winter morning. During daytime the dogs are herding the animals with their owners, however, for the night they have to be tied unless they escape. ( 2018 )
       
     
 Behajtás november végén. ( 2018 ) Finishing herding at the end of November. ( 2018 )
       
     
 Ebéd a behajtás után. A faluban lévő kis ház meszelésére és rendbehozására télen kerül sor. A pásztor idényben csak nagyon ritkán járnak haza a faluba. ( 2018 ) Lunch after finishing herding. Time for whitening and fixing the village house comes in the winter. During the shepherd season they go home just very rarely. ( 2018 )
       
     
 Ottó 2018-ban lent 18 éves. A pásztorkodásnak ezt a formáját, már nem szeretné csinálni. Elfáradt benne és ahogy ő fogalmazott, a juhokat sem szereti már. Helyette szívesen földet művelne és lovakat tartana. Jelenleg egy gazdánál dolgozik a téli szezonban. ( 2018 )  Otto turned 18 in 2018. He doesn’t want to keep doing this form of shepherding. He got tired of this and, as he put it, he doesn’t like the sheep anymore. Instead, he feels like farming on a field and keep horses. Currently he is working for a farmer in the winter season. ( 2018 )
       
     
 Ottó egy ruhákkal teli zsákot pakol be az egyik majorházba. A házat traktor segítségével viszik fel a hegyre. ( 2012 ) Otto packing a sack full of clothes to one of the shack ( 2012 ) Szép Ottó pásztorfiú Erdélyben ( Románia ) egy kis faluban, Alsósófalván Szüleivel és testvéreivel minden tavasszal a falu körüli hegyek egyikén felépített esztenára (ideiglenes szálláshely) költözik ki, hogy egészen a tél beálltáig ott éljék mindennapjaikat, a faluban rájuk bízott több száz juhval és kecskével.Ottó ebbe nőtt bele. Az esztenáról naponta járt le gyalog a majdnem 10 km-re lévő iskolába, tanítás után pedig sietett vissza, hogy segítsen a napi feladatokban. Kisgyerekként leginkább a vízhordás és a kenyér beszerzése volt rábízva, de néha már ekkor is segített a szüleinek a fejésben. Ottó 13-14 évesen már állatokat hajtott a legelőre.Az esztenán nincs áram, vízet is csak a környező források adnak, így a család nagyon szerény körülmények között él. Azt mondják, a tavaszi és nyári hónapok könnyebbek, az állatok is termékenyebbek, több tejet adnak, de a hideg, csípős ősz beköszöntével a napi feladatok mind nehezebbé válnak, és az esztenán töltött fagyos éjszakák is egyre elviselhetetlenebbek. Ottó és testvérei ekkor már a faluban lévő kis házukban töltik az éjszakát, de a szülők egy faládában (kaliba) kénytelen az állatok mellett aludni. Bár ilyenkor már ők is jóval közelebb húzódnak a faluhoz.A szegényes körülmények és az időjárás mellett egyre nagyobb problémát jelent az évről évre növekvő medveállomány is. A vadállatok nemcsak Ottóék, hanem más környékbeli pásztorok állataira is rátámadnak, súlyos károkat okozva.Ottó idén lett 18 éves. Az általános iskola befejezése után nem tanult tovább. Pásztoridényben szüleinek segít, a téli hónapokban pedig más gazdákhoz szegődik el dolgozni. Bár az egész életét az állatok mellett töltötte, azt tervezi, hogy felhagy a pásztorkodóssal. A jövőben lovakat szeretne tartani és földet művelni. Ottó Szép is a shepherd in a Transylvanian (Romanian) village called Ocna de Jos. Every spring Otto moves with his parents and siblings to an “esztena” (a temporary accommodation) on one of the mountains around the village. Until the beginning of winter they live here with hundreds of sheep and goats which they got from the village and are responsible for. Otto was raised like this from the esztena he went on foot down to school which was almost 10km away and rushed back after it so that he could help with the daily to-dos. As a little child he was mostly in charge of bringing water and getting bread but sometimes even in these times he helped his parents with milking. Otto was already herding animals to the meadow. There is no electricity at the eszterna, even water is only from the nearby springs, therefore the family lives under modest circumstances. They say spring and summer months are easier, animals are more fertile, give more milk, however, as the cold and chilly fall comes, the everyday work is becoming harder and the nights spent at the eszterna less and less bearable. At this time, Ottó and his siblings are spending the night in their small house in the village but the parents still have to sleep by the animals in a wooden box called “kaliba” though now already much closer to the village. Besides the poor circumstances and the weather, the (year-by-year) growing number of bears also counts as a bigger and bigger problem. Wild animals attack not only the animals of Ottó’s family but other shepherd’s too causing a lot of damage. This year ottó turned 18. After finishing elementary school he did not continued his studies. In theshepherd season he helps his parent, while during winter months he goes to other farmers to work. Although he spent his whole life beside animals, he is planning to give up shepherding. In the future he would like to keep a horse and have some fields.
       
     

Ottó egy ruhákkal teli zsákot pakol be az egyik majorházba. A házat traktor segítségével viszik fel a hegyre. ( 2012 )

Otto packing a sack full of clothes to one of the shack ( 2012 )

Szép Ottó pásztorfiú Erdélyben ( Románia ) egy kis faluban, Alsósófalván Szüleivel és testvéreivel minden tavasszal a falu körüli hegyek egyikén felépített esztenára (ideiglenes szálláshely) költözik ki, hogy egészen a tél beálltáig ott éljék mindennapjaikat, a faluban rájuk bízott több száz juhval és kecskével.Ottó ebbe nőtt bele. Az esztenáról naponta járt le gyalog a majdnem 10 km-re lévő iskolába, tanítás után pedig sietett vissza, hogy segítsen a napi feladatokban. Kisgyerekként leginkább a vízhordás és a kenyér beszerzése volt rábízva, de néha már ekkor is segített a szüleinek a fejésben. Ottó 13-14 évesen már állatokat hajtott a legelőre.Az esztenán nincs áram, vízet is csak a környező források adnak, így a család nagyon szerény körülmények között él. Azt mondják, a tavaszi és nyári hónapok könnyebbek, az állatok is termékenyebbek, több tejet adnak, de a hideg, csípős ősz beköszöntével a napi feladatok mind nehezebbé válnak, és az esztenán töltött fagyos éjszakák is egyre elviselhetetlenebbek. Ottó és testvérei ekkor már a faluban lévő kis házukban töltik az éjszakát, de a szülők egy faládában (kaliba) kénytelen az állatok mellett aludni. Bár ilyenkor már ők is jóval közelebb húzódnak a faluhoz.A szegényes körülmények és az időjárás mellett egyre nagyobb problémát jelent az évről évre növekvő medveállomány is. A vadállatok nemcsak Ottóék, hanem más környékbeli pásztorok állataira is rátámadnak, súlyos károkat okozva.Ottó idén lett 18 éves. Az általános iskola befejezése után nem tanult tovább. Pásztoridényben szüleinek segít, a téli hónapokban pedig más gazdákhoz szegődik el dolgozni. Bár az egész életét az állatok mellett töltötte, azt tervezi, hogy felhagy a pásztorkodóssal. A jövőben lovakat szeretne tartani és földet művelni.

Ottó Szép is a shepherd in a Transylvanian (Romanian) village called Ocna de Jos. Every spring Otto moves with his parents and siblings to an “esztena” (a temporary accommodation) on one of the mountains around the village. Until the beginning of winter they live here with hundreds of sheep and goats which they got from the village and are responsible for. Otto was raised like this from the esztena he went on foot down to school which was almost 10km away and rushed back after it so that he could help with the daily to-dos. As a little child he was mostly in charge of bringing water and getting bread but sometimes even in these times he helped his parents with milking. Otto was already herding animals to the meadow. There is no electricity at the eszterna, even water is only from the nearby springs, therefore the family lives under modest circumstances. They say spring and summer months are easier, animals are more fertile, give more milk, however, as the cold and chilly fall comes, the everyday work is becoming harder and the nights spent at the eszterna less and less bearable. At this time, Ottó and his siblings are spending the night in their small house in the village but the parents still have to sleep by the animals in a wooden box called “kaliba” though now already much closer to the village. Besides the poor circumstances and the weather, the (year-by-year) growing number of bears also counts as a bigger and bigger problem. Wild animals attack not only the animals of Ottó’s family but other shepherd’s too causing a lot of damage. This year ottó turned 18. After finishing elementary school he did not continued his studies. In theshepherd season he helps his parent, while during winter months he goes to other farmers to work. Although he spent his whole life beside animals, he is planning to give up shepherding. In the future he would like to keep a horse and have some fields.

 Alsósófalvi gazdák segítenek építeni a juhoknak a kosarat ( A kosárban töltik az éjszakát a jószágok ) (2012 ) Farmers from Ocna de Jos helping to build a corral for the sheep. (the animals spend are spending the the night in the basket) ( 2012 )
       
     

Alsósófalvi gazdák segítenek építeni a juhoknak a kosarat ( A kosárban töltik az éjszakát a jószágok ) (2012 )

Farmers from Ocna de Jos helping to build a corral for the sheep. (the animals spend are spending the the night in the basket) ( 2012 )

 Épül a majorház. ( 2012 ) The “majorház” under construction ( 2012 )
       
     

Épül a majorház. ( 2012 )

The “majorház” under construction ( 2012 )

 A faluból az egyik patakon keresztűl visz az út az esztenra. Ottó szülei már több mint 25 éve pásztorok. ( 2012 ) From the village the way leads across one of the creeds to the “ esztena “ ( 2012 )
       
     

A faluból az egyik patakon keresztűl visz az út az esztenra. Ottó szülei már több mint 25 éve pásztorok. ( 2012 )

From the village the way leads across one of the creeds to the “ esztena “ ( 2012 )

 Készül a reggeli kávé. ( 2012 ) Morning coffee is being made. ( 2012 )
       
     

Készül a reggeli kávé. ( 2012 )

Morning coffee is being made. ( 2012 )

 Ottót születése után a szülei már hozták fel a majorházhoz. A pásztor életbe nőtt fel. ( 2012 )  After being born, Otto was already brought up to the “majorház”. The shepherd was raised into this. ( 2012 )
       
     

Ottót születése után a szülei már hozták fel a majorházhoz. A pásztor életbe nőtt fel. ( 2012 )

After being born, Otto was already brought up to the “majorház”. The shepherd was raised into this. ( 2012 )

 Esti fürdés egy lavor vízben. A család nagyon szerény körülmények között él. Áram és fűtés nincs a hegyen és a vizet is csak a környező források adják. ( 2012 ) Evening bath in a basin of water. The family is living under very porr circumstances. There is no electricity or heating on the mountain, even water is provided by the nearby springs. ( 2012 )
       
     

Esti fürdés egy lavor vízben. A család nagyon szerény körülmények között él. Áram és fűtés nincs a hegyen és a vizet is csak a környező források adják. ( 2012 )

Evening bath in a basin of water. The family is living under very porr circumstances. There is no electricity or heating on the mountain, even water is provided by the nearby springs. ( 2012 )

 Úton az iskolába. Ottónak sokszor naponta több mint 10 km-t kellett gyalog megtennie, amig beért a faluba az iskolába. ( 2012 ) On his way to school. Otto often had to walk more than 10kms on a daily basis until he got to the school in the village. ( 2012 )
       
     

Úton az iskolába. Ottónak sokszor naponta több mint 10 km-t kellett gyalog megtennie, amig beért a faluba az iskolába. ( 2012 )

On his way to school. Otto often had to walk more than 10kms on a daily basis until he got to the school in the village. ( 2012 )

 Az általános iskola elvégzése után már nem tanult tovább. ( 2012 ) After finishing elementary school, he did not continued his studies. ( 2012 )
       
     

Az általános iskola elvégzése után már nem tanult tovább. ( 2012 )

After finishing elementary school, he did not continued his studies. ( 2012 )

 Enikő ( Ottó édesanyja ) mossa a ruhákat. ( 2012 ) Enikő, (Otto’s mother) washing clothes. ( 2012 )
       
     

Enikő ( Ottó édesanyja ) mossa a ruhákat. ( 2012 )

Enikő, (Otto’s mother) washing clothes. ( 2012 )

 Ebéd egy augusztusi napon. ( 2012 ) Lunch on an August day. ( 2012 )
       
     

Ebéd egy augusztusi napon. ( 2012 )

Lunch on an August day. ( 2012 )

 Enikő sajtot és ordát készít, ezeket viszont többnyire a falu gazdái kapják meg. ( 2013 ) Enikő making cheese and “orda” (diary product), however, the majority of these goes to the village farmers. ( 2013 )
       
     

Enikő sajtot és ordát készít, ezeket viszont többnyire a falu gazdái kapják meg. ( 2013 )

Enikő making cheese and “orda” (diary product), however, the majority of these goes to the village farmers. ( 2013 )

 Körömvágás ( 2012 ) Nail cutting. ( 2012 )
       
     

Körömvágás ( 2012 )

Nail cutting. ( 2012 )

 Ottó első szamara Károly volt, amit a konfirmáláskor összegyűjött pénzből vett. Egy évvel később a szamarat eladta. ( 2015 ) Otto’s first donkey was called Karoly, which he bought on the money fromconfirmation. A year later he sold the donkey. ( 2015 )
       
     

Ottó első szamara Károly volt, amit a konfirmáláskor összegyűjött pénzből vett. Egy évvel később a szamarat eladta. ( 2015 )

Otto’s first donkey was called Karoly, which he bought on the money fromconfirmation. A year later he sold the donkey. ( 2015 )

 Nyáj a reggeli ködben. Ha meleg van, ha esik, ha fúj, a nyájat mindig hajtani kell ( 2015 ) Herd in the morning fog. No matter what is the weather like, hot, rainy, wind-blowing, the animals have to be herded. ( 2015 )
       
     

Nyáj a reggeli ködben. Ha meleg van, ha esik, ha fúj, a nyájat mindig hajtani kell ( 2015 )

Herd in the morning fog. No matter what is the weather like, hot, rainy, wind-blowing, the animals have to be herded. ( 2015 )

 Enikő a majorházból nézi az elvonuló vihart. ( 2018 ) Enikő watching the storm pass by from the majorház. ( 2018 )
       
     

Enikő a majorházból nézi az elvonuló vihart. ( 2018 )

Enikő watching the storm pass by from the majorház. ( 2018 )

 Ottó a juhokkal ( 2015 ) Otto with sheeps ( 2015 )
       
     

Ottó a juhokkal ( 2015 )

Otto with sheeps ( 2015 )

 Esti vacsora. A hideg beálltával a család a faluhoz közelebb költözik, ilyenkor már Ottó és testvérei a faluban lévő házban töltik az éjszakát. A szülök viszont kint maradnak éjszakára az állatok mellett. ( 2016 ) Evening dinner. After the cold weather comes, the family gets closer to the village. In these times Otto and his siblings are spending the night in the village house. However, the parents stay out beside the animals. ( 2016 )
       
     

Esti vacsora. A hideg beálltával a család a faluhoz közelebb költözik, ilyenkor már Ottó és testvérei a faluban lévő házban töltik az éjszakát. A szülök viszont kint maradnak éjszakára az állatok mellett. ( 2016 )

Evening dinner. After the cold weather comes, the family gets closer to the village. In these times Otto and his siblings are spending the night in the village house. However, the parents stay out beside the animals. ( 2016 )

 Karácsony otthon a faluban. A pásztor idény a tavasz beköszöntével Szent Miklós napjáig tart, vagy az első komolyabb havazásig. ( 2016 ) Christmas at home in the village. Sheperding season lasts from the beginning of spring until St. Michael’s day or the first significant snowing. ( 2016 )
       
     

Karácsony otthon a faluban. A pásztor idény a tavasz beköszöntével Szent Miklós napjáig tart, vagy az első komolyabb havazásig. ( 2016 )

Christmas at home in the village. Sheperding season lasts from the beginning of spring until St. Michael’s day or the first significant snowing. ( 2016 )

 Kilátás az esztenáról. ( 2012 )  View from the “esztena” ( 2012 )
       
     

Kilátás az esztenáról. ( 2012 )

View from the “esztena” ( 2012 )

 A tavaszi és nyári hónapokban naponta háromszor szoktak fejni. Az ősz beálltával ez ,már csak napi kettőre csökken, majd teljesen elmarad. ( 2016 ) On spring and summer days they milk the animals three times a day. When autumn comes it reduces to two times and later it is missed. ( 2016 )
       
     

A tavaszi és nyári hónapokban naponta háromszor szoktak fejni. Az ősz beálltával ez ,már csak napi kettőre csökken, majd teljesen elmarad. ( 2016 )

On spring and summer days they milk the animals three times a day. When autumn comes it reduces to two times and later it is missed. ( 2016 )

 Legelő kecske ( 2018 ) Grazing goat ( 2018 )
       
     

Legelő kecske ( 2018 )

Grazing goat ( 2018 )

 Ottó a mai napig a szüleinek segít a pásztorkodásban. Amig iskolába járt a feladatai közé leginkább csak a vízhordás tartozott, illetve a faluba járt kenyérért. 12-13 évesen viszont már ő is több száz juhot hajtott a legelőkre. ( 2016 ) Until these days Otto helps his parents in shepherding. Until he went to school his tasks were mainly bringing water and going to the village for bread. At the age of 12-13, however, he already herded hundreds of sheep to the meadow. ( 2016 )
       
     

Ottó a mai napig a szüleinek segít a pásztorkodásban. Amig iskolába járt a feladatai közé leginkább csak a vízhordás tartozott, illetve a faluba járt kenyérért. 12-13 évesen viszont már ő is több száz juhot hajtott a legelőkre. ( 2016 )

Until these days Otto helps his parents in shepherding. Until he went to school his tasks were mainly bringing water and going to the village for bread. At the age of 12-13, however, he already herded hundreds of sheep to the meadow. ( 2016 )

 Ottó ( 2018 )
       
     

Ottó ( 2018 )

 Miután a család visszaköltözik a faluba Ottó más gazdákhoz szegődik el dolgozni. ( 2018 ) After the family moves back to the village, Otto goes to other farmers to work. ( 2018 )
       
     

Miután a család visszaköltözik a faluba Ottó más gazdákhoz szegődik el dolgozni. ( 2018 )

After the family moves back to the village, Otto goes to other farmers to work. ( 2018 )

 Az egyik megkötött pásztorkutya egy téli reggelen. Nappal a kutyák is együtt hajtják a juhokat a gazdáikkal, viszont éjszakára meg kell kötni őket, mert különben megszöknek. ( 2018 ) One of the shepherd dogs tied on a winter morning. During daytime the dogs are herding the animals with their owners, however, for the night they have to be tied unless they escape. ( 2018 )
       
     

Az egyik megkötött pásztorkutya egy téli reggelen. Nappal a kutyák is együtt hajtják a juhokat a gazdáikkal, viszont éjszakára meg kell kötni őket, mert különben megszöknek. ( 2018 )

One of the shepherd dogs tied on a winter morning. During daytime the dogs are herding the animals with their owners, however, for the night they have to be tied unless they escape. ( 2018 )

 Behajtás november végén. ( 2018 ) Finishing herding at the end of November. ( 2018 )
       
     

Behajtás november végén. ( 2018 )

Finishing herding at the end of November. ( 2018 )

 Ebéd a behajtás után. A faluban lévő kis ház meszelésére és rendbehozására télen kerül sor. A pásztor idényben csak nagyon ritkán járnak haza a faluba. ( 2018 ) Lunch after finishing herding. Time for whitening and fixing the village house comes in the winter. During the shepherd season they go home just very rarely. ( 2018 )
       
     

Ebéd a behajtás után. A faluban lévő kis ház meszelésére és rendbehozására télen kerül sor. A pásztor idényben csak nagyon ritkán járnak haza a faluba. ( 2018 )

Lunch after finishing herding. Time for whitening and fixing the village house comes in the winter. During the shepherd season they go home just very rarely. ( 2018 )

 Ottó 2018-ban lent 18 éves. A pásztorkodásnak ezt a formáját, már nem szeretné csinálni. Elfáradt benne és ahogy ő fogalmazott, a juhokat sem szereti már. Helyette szívesen földet művelne és lovakat tartana. Jelenleg egy gazdánál dolgozik a téli szezonban. ( 2018 )  Otto turned 18 in 2018. He doesn’t want to keep doing this form of shepherding. He got tired of this and, as he put it, he doesn’t like the sheep anymore. Instead, he feels like farming on a field and keep horses. Currently he is working for a farmer in the winter season. ( 2018 )
       
     

Ottó 2018-ban lent 18 éves. A pásztorkodásnak ezt a formáját, már nem szeretné csinálni. Elfáradt benne és ahogy ő fogalmazott, a juhokat sem szereti már. Helyette szívesen földet művelne és lovakat tartana. Jelenleg egy gazdánál dolgozik a téli szezonban. ( 2018 )

Otto turned 18 in 2018. He doesn’t want to keep doing this form of shepherding. He got tired of this and, as he put it, he doesn’t like the sheep anymore. Instead, he feels like farming on a field and keep horses. Currently he is working for a farmer in the winter season. ( 2018 )